PENDAFTARAN PBT

AMALAN TERBAIK DAN INOVASI PIHAK BERKUASA TEMPATAN

Pendaftaran ini hanyalah untuk Pihak Berkuasa Tempatan yang berdaftar dengan MALA Sahaja

Pendaftaran anda akan disemak dan anda hanya boleh log masuk selepas pendaftaran anda diluluskan

Sila ingat [NAMA PENGGUNA] dan [KATALALUAN] yang didaftarkan untuk tujuan log masuk sistem ini di masa hadapan

Sila Pilih PBT :